Plastové rozvaděče

Společnost Elektrorozvaděče,s.r.o. se již od roku 1997 zabývá distribucí plastových rozvaděčů a skříní pro distribuci a měření spotřeby elektřiny a plynu. Spolupracujeme se třemi největšími výrobci plastových rozvaděčů v ČR, a to společnostmi:

DCK Holoubkov Bohemia a.s.

ELPLAST – KPZ Rokycany, spol. s r.o.

ESTA, spol. s r.o.

Kromě standardních katalogových rozvaděčů zajišťujeme i zakázkovou výrobu rozvaděčů pro více měření, rozvaděčů nepřímého měření, rozvaděčů RVO, stavebních a zásuvkových rozvaděčů.

ZNAČENÍ DISTRIBUČNÍCH ROZVÁDĚČŮ

ZNAČENÍ ELEKTROMĚROVÝCH ROZVÁDĚČŮ

PARAMETRY MATERIÁLŮ ROZVÁDĚČŮ A PILÍŘŮ

PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ PRO PŘIPOJENÍ DO 50 mm²

PŘÍPOJKOVÉ SMYČKOVÉ SKŘÍNĚ PRO PŘIPOJENÍ DO 240 mm²

ROZPOJOVACÍ JISTÍCÍ SKŘÍNĚ

ROZPOJOVACÍ JISTÍCÍ SKŘÍNĚ PRO VENKOVNÍ VEDENÍ

ROZPOJOVACÍ JISTÍCÍ SKŘÍNĚ LIŠTOVÉ

ROZVÁDĚČE PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ

ELEKTROMĚROVÉ S PŘÍPOJKOVOU SKŘÍNÍ – VEDLE SEBE

ROZVÁDĚČE PRO NEPŘÍMĚ MĚŘENÍ

ROZVÁDĚČE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

ROZVÁDĚČE S PŘEPĚŤOVÝMI OCHRANAMI

PLYNOMĚROVÉ ROZVÁDĚČE

HELGA® 1 SESTAVY ROZVÁDĚČŮ URČENÝCH PRO ZAZDĚNÍ MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ POLYESTER (SMC)

HELGA® 1 SESTAVY ROZVÁDĚČŮ URČENÝCH PRO ZAZDĚNÍ MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ POLYKARBONÁT (PC)

HELGA® 2 SESTAVY ROZVÁDĚČŮ V PILÍŘOVÉM PROVEDENÍ MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ POLYESTER (SMC)

HELGA® 2 SESTAVY ROZVÁDĚČŮ V PILÍŘOVÉM PROVEDENÍ MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ POLYKARBONÁT (PC)

Příslušenství

PODPĚRNÉ IZOLÁTORY

V-TŘMENY

PLASTOVÝ DRŽÁK

BETONOVÉ STŘECHY ZDĚNÝCH PILÍŘŮ

PŘIPOJOVACÍ A SMYČKOVACÍ PRAPORCE

Pro spolehlivé připojení vodičů je nutné dodržet velikosti momentů uvedených v tabulce:

Práce na elektrické instalaci a rozvaděči mohou provádět pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikace smyslu vyhlášky č.50/1978 Sb. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod, který naleznete uvnitř rozvaděče, nebo videa s postupy montáží rozvaděčů jsou dostupné na www.dck.cz Situování distribučních rozvaděčů ve výklenku obvodových stěn objektů, ve zděném pilíři, kompaktních pilířů ve volném prostoru nebo oplocení, nebo na opěrný bod venkovního vedení neboli sloupu řeší vždy prováděcí projekt v souladu s ČSN 33 3320