Kompenzační rozvaděče

Kompenzační rozvaděče jsou určeny pro kompenzaci spotřeby jalové energie na hodnotu induktivního účiníku v rozmezí 0,95-1.

Při návrhu kompenzačního rozvaděče doporučujeme vycházet z měření jakosti sítě. Kompenzační rozvaděče jsou dodávány v oceloplechových skříních typu OCEP. Výzbroj rozvaděčů je individuální v závislosti na specifikaci zákazníka. Prvky použité v kompenzačních rozvaděčích jsou speciálně konstruované pro daný účel.

V závislosti na rozsahu a charakteru spotřeby elektrické energie může být kompenzace řešena jako centrální, skupinová a individuální, resp. jako kombinace jednotlivých typů kompenzací. V sítích bez výskytu vyšších harmonických se používají standardní řešení kompenzačních rozvaděčů. V sítích s výskytem vyšších harmonických, tj. tam kde se v technologickém zařízení výroby vyskytují polovodičově řízené prvky, je nutné použít tzv. hrazené (chráněné) kompenzační rozvaděče. Kompenzační rozvaděče jsou dodávány v rozvaděčových skříních typu US resp. OCEP, které svými parametry pokrývají široké spektrum požadavků kladené na provedení daného typu zařízení.