Transformátorové stanice

Jedním z oborů činnosti firmy je výstavba celobetonových transformoven vn/nn pro distribuční energetické společnosti. Provádíme kompletní zajištění výstavby trafostanic (od výkopových prací, až po připojení trafostanice ). Spolupracujeme s výrobci těchto stanic, kterými jsou

BETONBAU s.r.o., EMONTAS,s.r.o., ELTRAF a.s.

Výrobky splňují vysoké nároky, které jsou kladeny na bezpečnost a kvalitu. Nabízíme optimální a konkrétním požadavkům přizpůsobené řešení a to od pochozích betonových objektů po kompaktní zvenku obsluhované stanice.